17.05.2023

Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek – Dzień Strażaka w KPPSP w Piszu

Obchody Dnia Strażaka w KPPSP w Piszu

Uroczysty apel, który miał miejsce na placu przed remizą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu rozpoczął obchody Dnia Strażaka w Powiecie Piskim we wtorek, 16 maja. W uroczystym apelu udział wzięli funkcjonariusze oraz pracownicy korpusu służby cywilnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, a także zaproszeni goście. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu; Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP; Marek Wysocki – Wicestarosta Piski; dr Waldemar Brenda – Członek Zarządu Powiatu w Piszu oraz przedstawiciele samorządów gminnych, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Piszu st. bryg. Paweł Pieńkosz, który przywitał gości, a następnie złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom Komendy Powiatowej a także druhom ochotnikom powiatu piskiego. Następnie życzenia złożył Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki będący jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu. Po nim głos zabierali kolejno: Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nadbryg. Tomasz Komoszyński - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP oraz Pan Marek Wysocki - Wicestarosta Piski.

Podczas uroczystego apelu wręczone zostały odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa", awanse na wyższe stopnie służbowe w poszczególnych korpusach a także nagrody pieniężne przyznane przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego. Ponadto nadbryg. Tomasz  Komoszyński  - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP oraz Komendant Powiatowy PSP w Piszu, st. bryg. Paweł Pieńkosz wręczyli decyzje przyznające świadczenie ratownicze druhom OSP legitymującym się co najmniej dwudziestopięcioletnią służbą w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał:

 • Marek Wysocki – Wicestarosta piski
 • Insp. Marcin Kubas – Komendant Powiatowy Policji

Uchwałami Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznany został medal honorowy im. Bolesława Chomicza oraz medale "Za zasługi dla Pożarnictwa":

medal honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał:

 • dh Marian Ramotowski – OSP Biała Piska

Złoty Medal otrzymał:

 • Andrzej Szymborski – Burmistrz Pisza

Srebrny Medal otrzymał:

 • Piotr Ryszard Feliński – Burmistrz Rucianego-Nidy

Brązowy Medal otrzymali:

 • mł. kpt. Szymon Gulan
 • st. sekc. Artur Banach
 • st. sekc. Damian Jakubczyk
 • st. sekc. Paweł Jaworski
 • sekc. Kamil Tomczak
 • Pan Mariusz Charubin – członek Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Piszu

Decyzjami właściwych przełożonych nadane zostały wyższe stopnie służbowe:

 • stopień kapitana otrzymał mł. kpt. Andrzej Śląski.
 • stopień aspiranta otrzymał mł. asp. Łukasz Grądwald.
 • stopień starszego sekcyjnego otrzymali:
 • sekc. Artur Banach
 • sekc. Damian Jakubczyk
 • sekc. Paweł Jaworski
 • sekc. Kacper Bors

stopień starszego strażaka otrzymali:

 • str. Tomasz Białobrzeski
 • str. Mikołaj Olender
 • str. Damian Ruszczyk

Nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otrzymali:

 • st. bryg. Paweł Pieńkosz
 • mł. bryg. Andrzej Paprota
 • mł. bryg. Józef Baranowski
 • mł. asp. Karolina Romanowska

Na podstawie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych za co najmniej dwudziestopięcioletnią służbę w Ochotniczych Strażach Pożarnych przyznane zostały świadczenia ratownicze. Otrzymali je:

 • dh Antoni Arnista – OSP Nowe Guty
 • dh Jerzy Rybicki – OSP Chmielewo
 • dh  Zygmunt Romachów – OSP Stare Guty
 • dh Tadeusz Marusa – OSP Stare Guty

Prezes Warmińsko- Mazurskiego Oddziału  Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała strażakom odznaki:

odznakę zasłużony honorowy dawca krwi II stopnia otrzymali:

 • mł. bryg. Andrzej Paprota;
 • st. ogn. Dariusz Duda

odznakę zasłużony honorowy dawca krwi III stopnia otrzymali:

 • st. bryg. Paweł Pieńkosz
 • mł. bryg. Grzegorz Kuliś
 • asp. Mariusz Woźniak


Ponadto Srebrnym Medalem za długoletnią służbę został odznaczony st. ogn. Grzegorz Makarski, Odznaką „Świętego Floriana” został odznaczony druh Mariusz Semenowicz – OSP Orzysz, oraz Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej został  wyróżniony mł. bryg. Andrzej Paprota Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. Odznaczenia i wyróżnienia zostały wręczone 09 maja 2023 r. podczas obchodów wojewódzkich w Olecku.


Materiał: na podstawie publikacji KPPSP w Piszu
 

Pozostałe aktualności

Nabór wniosków na przyznanie małych grantów na realizację projektów służących aktywizacji osób w wieku 115 - 29 lat
13.05.2024

Inicjatywy Młodzieżowe na Start

INFORMACJA DO WŁAŚCICIELI POJAZDOW
08.05.2024

Wysokość kar administracyjnych od dnia 01.01.2024 r. dla…

Pierwsza sesja Rady Powiatu Pisz - VII Kadencja 2024 - 2029
07.05.2024

I Sesja Rady Powiatu Pisz

Święto Konstytucji 3 Maja
02.05.2024

Święto Konstytucji 3 Maja