20.01.2023

Fundusze europejskie - forum wymiany doświadczeń

program

Fundusze europejskie w ramach perspektywy 2021-2027 to temat forum wymiany doświadczeń, które odbyło się 17 stycznia 2023 r. w Olsztynie.
Etapy przygotowań do uruchomienia konkursów w ramach programów krajowych w perspektywie 2021-2027 przedstawiła Małgorzata Urbańska z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zaś stan prac nad programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur omówiła Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Powiat piski podczas forum z ramienia Zarządu Powiatu w Piszu reprezentował dr Waldemar Brenda.
Spotkanie było okazją do przymierzenia się do możliwości zrealizowania wybranych projektów przez partnerstwa samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w tym powiat piski,  działające w ramach Centrum Wsparcia Doradczego.

 

Pozostałe aktualności

program
20.01.2023

Fundusze europejskie - forum wymiany doświadczeń

Seminarium online dla seniorów
19.01.2023

Seminarium online dla seniorów

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego program FE WM 2021-2027
02.01.2023

Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla…

Seminarium dla organizacji pozarządowych dotyczące finansowego i księgowego zamykania roku w organizacji
02.01.2023

Seminarium pt. Finansowe i księgowe zamykanie roku w…