28.06.2024

Votum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Piszu.

radni

W dniu 27 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Pisz, podczas której Zarząd Powiatu w Piszu otrzymał votum zaufania oraz absolutorium za ubiegły rok. Przyznane przez Radę votum stanowi potwierdzenie prawidłowego zarządzania zadaniami, które zostały powierzone w roku 2023 Zarządowi a tym samym skutecznego realizowania celów strategicznych.

Udzielone absolutorium oficjalnie potwierdza natomiast prawidłowe wykonanie budżetu i świadczy o transparentności działań oraz skuteczności w gospodarowaniu środkami publicznymi.


Podczas sesji, starosta Andrzej Nowicki serdecznie podziękował całemu Zarządowi Powiatu w Piszu poprzedniej kadencji za pracę w 2023 roku i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Szczególne podziękowania skierował również do skarbnika Powiatu Barbary Koprowskiej, która wspiera Zarząd w jego działalności i dba o finanse Powiatu. Wicestarosta Jerzy Małecki również wyraził uznanie dla działalności Zarządu w poprzednim roku, podkreślając, że przyczyniła się ona do dalszego rozwoju Powiatu, co miał okazję obserwować i wspierać jeszcze jako poseł RP.


W podsumowaniu informacji dotyczących działalności Powiatu za ubiegły rok, przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska wraz z wiceprzewodniczącymi Rady Andrzejem Górskim i Tomaszem Sulimą, w imieniu swoim i pozostałych radnych, wręczyli kwiaty na ręce skarbnik oraz starosty powiatu jako symboliczne podziękowanie za działalność w 2023 roku.

 

Pozostałe aktualności

słońce grad deszcz
12.07.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77 przed upałem - 12 lipca

słońce grad deszcz
11.07.2024

Ostrzeżenie przed burzami 11 lipca

zmiana przepisów
10.07.2024

PRZYPOMINAMY- nastąpiła zmiana przepisów w zakresie…

upał grad deszcz
09.07.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne przed upałami 10-11 lipca