08.05.2024

Wysokość kar administracyjnych od dnia 01.01.2024 r. dla właścicieli pojazdów

INFORMACJA DO WŁAŚCICIELI POJAZDOW

UWAGA!


Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. 

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:
•    nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
•    dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
•    sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Wysokość kar administracyjnych od dnia 01.01.2024 r.:

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 1000 zł.


Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 1000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 2000 zł.


Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:
•    zbyciu pojazdu;
•    zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.


Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł. Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.


Przypominamy, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji. Można je przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź też drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz. Zawiadomienie można również złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz. 
 

Pozostałe aktualności

regranting dla organizacji pozarządowych
29.05.2024

Regranting dla organizacji pozarządowych – edycja 2024

III spartakiada sportowo-obronna klas wojskowych
29.05.2024

I miejsce licealistów z Orzysza

Ostrzeżenie meteorologiczne - możliwość wystąpienia burz
29.05.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne – BURZE

Stypendia starosty piskiego dla wyróżniającej się młodzieży
28.05.2024

Stypendia starosty rozdane