Ważne Komunikaty

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu „Programu współpracy na rok 2023 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

z 19 września 2022 r.


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU z 28 lipca 2022 r.
O UPROSZCZONEJ OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM „NIEODKRYTY POWIAT PISKI” Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

27 lipca 2022 r. do Zarządu Powiatu w Piszu wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod tytułem „Nieodkryty Powiat Piski”. Uproszczoną ofertę złożyła Fundacja Fucco z siedzibą w Pońcu.   
Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Piszu.
Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 04.08.2022 r.
Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przedstawionego w uproszczonej ofercie można składać
 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju, II p.)
w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl.

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PISZU


Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Piszu, uznając celowość realizacji zadania publicznego,

informuje

o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa pn. „Łucznicze pasje” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Technik Ruciane – Nida”.


Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zadania przestawionego w uproszczonej ofercie można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres.
Uwagi można również przesłać na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl. Uwagi mogą być wnoszone w terminie do 1 czerwca br.

Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu
  2. na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl
  3. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu