Wydział Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału: mgr Dominika Budzyńska

ul. Warszawska 1
tel. (0-87) 425 47 30
Strona internetowa: http://www.czk.powiat.pisz.pl/

  1. Monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych przy pomocy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego;
  2. Organizacja oraz koordynowanie pracy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego;
  3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami w zakresie ochrony ludności;
  4. Organizacja ćwiczeń i szkoleń obrony cywilnej oraz zespołu reagowania kryzysowego o zasięgu powiatowym;
  5. Ustalenie zadań w zakresie ochrony ludności jednostkom organizacyjnym podległym Staroście oraz prowadzenia kontroli w tym zakresie;
  6. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnienie idei obrony cywilnej;
  7. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej;
  8. Współdziałanie z innymi powiatami w systemie ostrzegania i alarmowania oraz udzielanie pomocy w prowadzeniu akcji ratowniczej;
  9. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
  10. Realizacja przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych, a w tym organizacja i prowadzenie kwalifikacji wojskowej, organizowanie akcji kurierskiej, planowanie świadczeń rzeczowych i osobowych;