DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Dostęp do treści archiwalnych dotyczących dofinansowań pochodzących ze środków transgranicznych: 

http://archiwum.powiat.pisz.pl/?q=strona-dofinansowanie-transgraniczne